TRANSLATOR

piątek, 10 lutego 2012

Pojednanie

Dbając o pojednanie
pamiętając wersety
tkał sieci życia
radość górowała
chmur leciał stada
to tylko bleblanie
śpiew rozsyła całusy
zatańcz na szpilce
czas znikł z ekranu
droga bez końca.

***
***